Skip to content

De huidige certificeringsnormen

In 2001 is door ARN en Stiba, de brancheorganisatie voor de voertuigdemontagebranche, het initiatief genomen om één norm te ontwikkelen waarin de eisen voor demontage, arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd. Dit is de KZD-norm geworden. De norm is onderverdeeld in drie niveaus, aangegeven in sterren:

KZD*

Vormt het basisniveau. Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD*, voldoen aan relevante wettelijke voorschriften en eisen (milieuvergunning, arbo etc.) die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn, alsmede aan specifieke eisen op het gebied van materiaalrecycling. Bovendien hebben deze bedrijven een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.

KZD**

bestaat uit KZD* met een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZD** aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gebruikte onderdelen te kopen.

KZD***

bestaat uit KZD** met een aantal aanvullingen en vormt het hoogste niveau. Het omvat alle eisen die momenteel onder meer door Stiba in het kader van de Stiba Garant Erkenning, alsmede Achmea in het kader van de Groene Polis, worden vereist.

De KZD-normen zijn vanaf 1 oktober 2002 certificeerbaar.