Skip to content

Veelgestelde vragen

Snel antwoord op uw vraag? Bekijk hier of uw specifieke vraag al beantwoord is. Zo niet, neem dan contact met ons op via de contactknop onderaan deze pagina. 

FAQ

Wat is KZD?

KwaliteitsZorg Demontage (KZD) is een professionele standaard en kwaliteitslabel dat onafhankelijk wordt getoetst. De norm is opgesteld voor en door de branche om de mogelijkheid te creëren voor alle Nederlandse demontagebedrijven zich te profileren als professionele bedrijven die de kwaliteit van demontage, materiaal, recycling en onderdelenverkoop serieus nemen. 

Wat voegt KZD toe voor de markt/klant?

Zowel binnen de branche als daarbuiten wordt KZD algemeen erkend als hét kwaliteitslabel voor de voertuigdemontagebranche. De meerderheid van de Nederlandse voertuigdemontagebedrijven is KZD-gecertificeerd. In de branche worden bovendien geen andere normeringen geaccepteerd. Dit schept duidelijkheid naar klanten en stakeholders.

Hoe herken ik een KZD-bedrijf?

U herkent een KZD-gecertificeerd bedrijf aan het KZD-logo met symbolen voor de norm waar men voor gecertificeerd is.
Naar gecertificeerde bedrijven

 

VOOR WIE IS KZD VAN BELANG?

De KZD-norm is van belang voor bedrijven en particulieren die hun afgedankte auto willen aanbieden bij een vertrouwd bedrijf of die bij reparaties gebruik willen maken van originele gebruikte onderdelen. Daarnaast is KZD van belang voor toezichthouders van de overheid, de RDW, het recyclingnetwerk en brancheorganisaties. Stiba eist van haar leden dat zij gecertificeerd zijn volgens KZD. Voor de bij ARN (Auto Recycling Nederland) aangesloten voertuigendemontagebedrijven is KZD ook verplicht. Ook leasemaatschappijen, verzekeraars en fraudebestrijders hebben belang bij een goed functionerende keten. Niet alleen voor een keten van de recycling van automaterialen, maar ook om criminaliteit en fraude te bestrijden. 

WIE DOET DE CERTIFICERING VAN DE KZD-NORM?

KZD werkt samen met SGS en Kiwa, omdat dit professionele en onafhankelijk certificerende instanties zijn voor het certificeren van kwaliteitssystemen bij bedrijven conform ISO/IEC17021.

FAQ

voor voertuigendemontagebedrijven

Wat is de overgangstermijn van de oude naar de nieuwe norm?

De overgangstermijn is drie jaar
Ga naar de downloads voor meer info

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe norm?

De oude norm kent drie niveaus, de nieuwe norm twee. De nieuwe norm is gemoderniseerd, vereenvoudigd en is een update voor de demontage van elektrisch aangedreven voertuigen.

Hoe kan ik me laten certificeren?

Volgens het certificatieschema van KZD kunt u geschouwd worden voor deze norm als uw kwaliteitsmanagementsysteem aantoonbaar drie maanden operationeel is. Neem gerust contact op met de KZD-organisatie om de mogelijkheden te bespreken.

 

HOE MOET IK ME VOORBEREIDEN OP EEN AUDIT?

Voor het behalen van de KZD-norm dient uw bedrijf onder meer te voldoen aan eisen op het gebied van:

  • administratie (ontvangstbevestiging melding gemeente, belastingplicht, inschrijving Kamer van Koophandel)
  • werkplaatsinrichting (milieu-/arbovriendelijke demontage en afvoer van afvalstoffen zoals geëist in het Activiteitenbesluit milieubeheer).

WELKE KOSTEN ZIJN VERBONDEN AAN HET CERTIFICEREN VOOR KZD?

Bij de volgende certificerende instanties kunt u de offertes voor het behalen van uw certificaat opvragen:

  • SGS, via 0181-69 33 33
  • Kiwa, via 088-99 83 084

WERKT U MET DE OPSLAG VAN LITHIUMBATTERIJEN EN ACCU’S?

Dan is het goed om te weten dat er nieuwe regels aankomen voor de opslag van lithiumbatterijen. Medio 2023 treedt De PGS 37 in werking. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop aandrijfbatterijen moeten worden opgeslagen. Lees meer>>

Heeft u uw antwoord niet gevonden?

Neem dan contact met ons op