Skip to content

KwaliteitsZorg Demontage (KZD) is een kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche.

Overgangsperiode

De vernieuwde norm gaat in vanaf 1 maart 2023 en heeft een overgangstermijn van drie jaar. Demontagebedrijven die vanaf 01/03/23 voor het eerst met KZD starten en bedrijven die voor een hercertificering gaan worden direct ge-audit voor de nieuwe norm. Bedrijven die voor 01/03/23 ge-audit zijn voor de huidige norm hebben tot maximaal drie jaar de tijd om over te gaan naar de nieuwe norm.

Over KZD

De voertuigdemontagebranche heeft haar professionele standaarden verankerd in een onafhankelijk kwaliteitsmanagementsysteem: KwaliteitsZorg Demontage. In 2001 is het initiatief genomen om een norm te ontwikkelen waarin de eisen voor demontage, Arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd. Dit is de KZD-norm geworden. Bedrijven met een KZD-certificaat hebben de zaken waar KZD op toetst aantoonbaar goed op orde. Dit geeft de zekerheid dat het bedrijf volgens de wettelijke millieu voorschriften en de actuele kwaliteitsnormen werkt. KZD wordt getoetst door de onafhankelijke certificerende instanties SGS en Kiwa. 

KZD is algemeen erkend als het kwaliteitslabel voor de voertuigdemontagebranche. De norm is onderverdeeld in twee niveaus KZD en KZDPlus. Daarnaast is er een derde, extra optie: KZD-E. Dit is een aanvulling op de KZD-  of KZDPlus-normering. 

Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD zijn getoetst op een aantal relevante wettelijke voorschriften en eisen die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn én op specifieke eisen op het gebied van afvalstoffen voor recycling. Deze bedrijven beschikken bovendien over een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.

KZDDemontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD zijn getoetst op een aantal relevante wettelijke voorschriften en eisen die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn én op specifieke eisen op het gebied van afvalstoffen voor recycling. Deze bedrijven beschikken bovendien over een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.
De KZDPlus-normering heeft een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZDPlus aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gecontroleerde herleidbare gebruikte onderdelen met garantie te kopen.

KZDPlusDe KZDPlus-normering heeft een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZDPlus aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gecontroleerde herleidbare gebruikte onderdelen met garantie te kopen.
Bedrijven met aanvullend KZD-E zijn getoetst op een aantal extra noodzakelijke punten voor het veilig demonteren van elektrische en hybride voertuigen. KZD-E is een aanvulling op zowel de KZD- als KZDPlus-normering en is niet los verkrijgbaar.

KZD-EBedrijven met aanvullend KZD-E zijn getoetst op een aantal extra noodzakelijke punten voor het veilig demonteren van elektrische en hybride voertuigen. KZD-E is een aanvulling op zowel de KZD- als KZDPlus-normering en is niet los verkrijgbaar.